Mga spotlight

Mga Katulad na Pamagat

Public Relations Specialist, Community Relations Specialist, Government Affairs Specialist, Corporate Affairs Specialist, Public Engagement Specialist, Community Outreach Coordinator, Stakeholder Relations Specialist, Advocacy Specialist, Public Affairs Coordinator, Community Development Specialist

Deskripsyon ng trabaho

Ang mga Public Affairs ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsuporta sa mga gawain ng pamahalaan at mga pagsisikap sa pakikipag-ugnayan sa komunidad ng isang kumpanya o organisasyon. Ang posisyon na ito ay kinakailangan upang epektibong makipagtulungan sa maraming stakeholder sa buong kumpanya at sa loob ng mga komunidad kung saan nagpapatakbo ang kumpanya. 

Kailangan ang Edukasyon at Pagsasanay
 • Karaniwang may hawak na bachelor's o master's degree sa public relations, negosyo, social science, o komunikasyon 
 • Maaaring mayroon silang karagdagang edukasyon at pagsasanay na may kaugnayan sa lugar kung saan sila nagdadalubhasa.
 • Madalas silang natututo sa trabaho bilang intern o sa iba pang mga posisyon sa loob ng parehong organisasyon
 • Tandaan na ang mga kinakailangan sa edukasyon sa Public Affairs ay katulad ng mga relasyon sa publiko sa ilang mga paraan, gayunpaman, higit na tinatalakay ng PA ang "mga relasyon sa gobyerno, komunikasyon sa media, pamamahala ng isyu, responsibilidad ng korporasyon at panlipunan, pagpapakalat ng impormasyon at payo sa estratehikong komunikasyon"
 • Kasama sa mga karaniwang kurso ang patakarang pampubliko, mga patakaran sa kapaligiran at enerhiya, pag-unlad ng ekonomiya, mga proseso ng desisyon sa pulitika, mapagkukunan ng tao, mga legal na paksa, pamumuno, etika, pananaliksik at pagbabago, at mga patakaran sa kalusugan
Mga dapat gawin sa High School at College
 • Mag-stock ng mga kurso sa Ingles, pagsulat, pagsasalita, sikolohiya, debate, at pampublikong patakaran
 • Paunlarin ang iyong mga kasanayan sa pananaliksik at isang matalas na mata para sa atensyon sa detalye  
 • Sumali sa mga pangkat ng debate upang makakuha ng praktikal na karanasan sa pagbuo ng mga argumento at pagsasalita nang mapanghikayat
 • Matuto tungkol sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa lokal, estado, at pederal na antas
 • Subukang gumawa ng maraming mga contact sa industriya at gobyerno hangga't maaari sa pamamagitan ng patuloy na networking
 • Patuloy na mag-aplay para sa mga internship sa Public Affairs at Public Relations hanggang sa makuha mo ang isa. Gawin ang iyong makakaya upang kumatawan sa mga interes ng iyong employer sa pakikitungo sa gobyerno
 • Mag-aral ng mga libro, artikulo, at video tutorial sa Public Affairs
Paano makuha ang iyong unang trabaho
 • Ang landas sa pagtatrabaho sa mga gawaing pampubliko/komunidad ay hindi palaging diretso. Asahan na magsimula bilang isang intern o sa isang entry-level na trabaho na may kaugnayan sa PA o PR, pagkatapos ay gumawa ng iyong paraan habang nakakakuha ka ng karanasan
 • Kung gagawa ng internship, ipaalam sa iyong superbisor na hilig mo sa pag-aaral ng trabaho at hilingin ang kanilang mentorship para mauna.
 • Marami ang nagmumula sa pagtatrabaho sa gobyerno (lungsod, estado, pederal) bilang isang kawani, direktor ng komunikasyon...atbp. 
 • Manatiling bukas ang pag-iisip tungkol sa mga oportunidad sa trabaho, upang makapasok ka sa pintuan
 • Tingnan ang mga website ng mga nangungunang kumpanya ng media upang maghanap ng mga pagkakataon 
 • Lumipat sa kung saan ka higit na kailangan! Sinabi ng Forbes na ang nangungunang estado para sa entertainment/media/PR na mga trabaho ay California, New York, New Jersey, Washington DC, Michigan, Louisiana, Las Vegas, at Ohio
 • Kunin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga propesor, superbisor, at katrabaho. Tanungin sila nang maaga kung magsisilbi sila bilang mga propesyonal na sanggunian 
 • Suriin ang mga template ng resume ng Public Affairs at mga tanong sa pakikipanayam
 • Palaging magsuot ng propesyonal para sa mga panayam sa trabaho! 
Mga Inirerekomendang Mapagkukunan

Mga mapagkukunan

 • Institute para sa Public Relations 
 • International Association of Business Communicator 
 • National Council for Marketing and Public Relations 
 • PR Council, Public Affairs
 • Public Relations Society of America 
 • US Department of State, Bureau of Global Public Affairs

Mga libro

Newsfeed

Mga Online na Kurso at Tool